Cởi trần chửi cảnh sát giao thông

Đăng ngày 21-05-2012
Một nhóm đối tượng thanh niên cởi trần và có những lời lẽ xúc phạm đến cảnh sát giao thông và còn tỏ vẻ muốn đánh nhau với các chiến sĩ.

Bình luận (0)